Typ koaxiálního kabelu   3C2V   CB 50F   CD 50C   CB 100F   CB 100C   RG174   RG59B/U  
Impedance    75   75   75   75   75   50   75  
Konstrukční parametry                              
Vnitřní vodič Ø [mm] a materiál   0,9 Cu 0,9 CU 0,9 CU 1,0 Cu 1,0 Cu 7x16  Cu 0,58 Cu
Dialektrikum  Ø [mm]   3,0 Pe 4,4 FPE 4,4 APE 4,6 FPE 4,6 APE 1,6 PE 3,7 PE
Stínění I. folie     1 x  Al 1 x  Al 1x Al 1x Al        
  vodiče Ø mm 48 x 0,12 CU 32 x 0,12 CuSn 32 x 0,12 CuSn 48 x 0,12 CuSn 48 x 0,12 CuSn  64x0,12 CuSn    
  pokrytí % 51   27   27   38   38   82   94  
  II. fólie                            
Vnější průměr Ø mm   5,0   6,3   6,3   6,5   6,5   2,8   6,15  
Materiál   PVC   PVC   PVC   PVC   PVC   PVC   PVC  
Barva   bílá   bílá   bílá   Bílá   Bílá   černá   černý  
Elektrické parametry                              
Kapacita pF/m   67   56   65   54   54   100   66  
Činitel zkrácení   0,66   0,81   0,8   0,82   0,82   0,66   0,66  
Max útlum 10 MHz/100 m   6,2   2,2   2,3   3,2   3,1   9   3  
Min útlum odrazu  10 - 300 20   25   25   25   25   14   28  
Max stejnosměrný odpor Ω/km Vnitřní jádro 94,8   29,3   29,3   23,7   23,7   134,8   158 ?
  Vnější jádro 38,2   57,2   57,2   38,2   38,2   44,5   11  
Izol odpor mezi dráty MΩ/km   500   500   500   500   500   200   500  
Mechanické vlastnosti                              
Hmotnost kg/km   31,0   39,5   40   40,5   41   12   52,5  
Min poloměr ohybu   25   30   30   30   35   30   60  
                               
Výrobce nebo dodavatel   TIPA   TIPA   TIPA   TIPA   TIPA   TIPA   CAVEL