Mikrofonní předzesilovač elektretového mikrofonu MZEM-2r.

V rámci inovačních cyklů byl předzesilovač elektretového mikrofonu inovován. Elektrické parametry jsou zachovány, inovace proběhla v konstrukci modulu zmenšením rozměrů (SMD součástky) a na základě doporučení uživatelů bylo zrušeno přepínání výstupní úrovně.

Podklady pro instalaci původního modulu MZEM-2 jsou na konci dokumentu.

 

Mikrofonní předzesilovač elektretového mikrofonu MZEM-2r slouží pro zpracování zvuku snímaného elektretovým mikrofonem a požadavcích zesílení signálu na linkovou úroveň. MZEM-2 je navržen pro použití v zařízeních, který mají vstupní úroveň zvukových kanálů do

500 mVef/1kW (linka), různé typy videomagnetofonů včetně digitálních a i pro linkové vstupy zvukových karet PC.

Zesilovač je osazen nízkošumovým mikrofonním předzesilovačem přizpůsobeným pro připojení elektretového mikrofonu (dvouvodičově). Nízká výstupní impedance umožňuje i instalaci předzesilovače u mikrofonu a přívod k výstupnímu zařízení po lince (nesymetrická). Zesílení zesilovače je nastavitelné v širokých mezích a tak není nebezpečí přemodulování. Modul má upravenou kmitočtovou charakteristiku s převýšením v okolí cca 2 kHz – zvýšení srozumitelnosti hovoru.

Modul je vyráběn ve dvou verzích. Základní verze je osazena dvěmi šroubovacími konektory. Dvoupólový konektor slouží pro připojení elektretového mikrofonu. Na třípólový konektor je vyveden výstup zesíleného signálu a napájení. Modul je osazen stabilizátorem napájecího napětí, který zajišťuje spolehlivé napájení z různých zdrojů, například společně s napájením snímací kamery.

Technické parametry:

Veličina:

Podmínky

Min.

Typ.

Max:

Vel.

Napájecí napětí:

 

9

 

28

V

Odběr:

Unap = 12 V

 

8

 

mA

Napěťové zesílení modulu:

nastavitelné

 

 

60

dB

Kmitočtový rozsah:

 

50

 

15.000

Hz

Harmonické zkreslení:

 

 

 

0,2

%

Vstupní impedance:

přizpůsobeno

elektretový mikrofon

 

Výstupní impedance:

 

 

 

1

KW

Výstupní napětí:

poloha linka

 

300

 

mVef

 

poloha mikrofon

 

3

 

mVef

Rozměry:

šířka, délka, výška

22

40

16

mm

Dodávané příslušenství:

elektretový mikrofon průměru 10 mm

 


Zapojovací schéma modulu MZEM-2:

 

 


 

 

Podklady k původnímu modulu MZEM-2        

Technické parametry MZEM-2:

Veličina:

Podmínky

Min.

Typ.

Max:

Vel.

Napájecí napětí:

 

9

 

28

V

Odběr:

Unap = 12 V

 

8

 

mA

Napěťové zesílení modulu:

nastavitelné

 

 

60

dB

Kmitočtový rozsah:

 

50

 

15.000

Hz

Harmonické zkreslení:

 

 

 

0,2

%

Vstupní impedance:

přizpůsobeno

elektretový mikrofon

 

Výstupní impedance:

 

 

 

1

KW

Výstupní napětí:

poloha linka

 

300

 

mVef

 

poloha mikrofon

 

3

 

mVef

Rozměry:

šířka, délka, výška

22

58

16

mm

Dodávané příslušenství:

elektretový mikrofon průměru 10 mm

 


Zapojovací schéma modulu MZEM-2:

 

 

 

Detail zapojení propojek – přepnutí požadované výstupní úrovně.

 

Z výroby nastavena výstupní úroveň LINKA.

 

Tento popis slouží též jako návod k obsluze.