Koncesní listina:           Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Živnostenský list:          Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Živnostenský list:          Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Certifikace OKO 1:       Osvědčení o absolvování certifikačního kurzu OKO 1

Živnostenský list:          Poradenská činnost v oblasti ochrany dat, osob, majetku a informací

Živnostenský list:          Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Oprávnění k projektování elektrické požární signalizace   

Certifikát NEXANS:    Montáž a instalace datových sítí

Osvědčení o registraci plátce DPH

Oprávnění ITI k montáži, opravám a zkouškám elektrických zařízení dodavatelským způsobem.

Osvědčení činnosti pracovníka znalého s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost dle § 6, 7, 8 dle § 14 vyhlášky 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice a § 10 odstavec a a b pro samostatné projektování elektrických zařízení třídy A do 1.000 V a řízením projektování elektrických zařízení třídy A do 1.000 V.