Přenos videosignálu po twistovaném páru
Napájení video komponentů po koaxiálním vedení.
Řada rozbočovacích zesilovačů - dvojitý výstup
Řada rozbočovacích zesilovačů - čtyřnásobný výstup.
Detektor videosignálu - ochrana před odcizením kamery, spínání videomagnetofonů.
Zesilovače pro úpravu videosignálu.
TV ZVUK1 - ozvučení videosignálu - přenos zvukového doprovodu koaxiálním kabelem.
Televizní tuner TV-TUNER.
TV-FILTR filtr k oddělení videosignálu ze spektra.
TV-MODULATOR modulátor videosignálu pro vícenásobný přenos videosignálů.