Galvanické oddělení telefonní linky TELODD-aspi.

 

Provozovatel JTS průběžně kontroluje na telefonních linkách stejnosměrný svod mezi dráty a/b (menší než 100 KΩ) a svody mezi jednotlivými dráty a zemí. V případě detekce svodů dojde k odpojení účastníka.

Modul TELOOD-akt slouží ke galvanickému oddělení „analogové“ telefonní linky pro možnost připojení záznamových zařízení. Výstup modulu je přepínatelný z „linkové“ úrovně (cca 300 mVef) na úroveň mikrofonní.

V provozu se také na telefonních linkách vyskytuje rušení, projevující se krátkými „štosy“ – impulsy které způsobují aktivaci připojených záznamových zařízení. Modul TELODD-aspi obsahuje detektor hovorové aktivity. Při probíhajícím rozhovoru na lince dojde k sepnutí relé. Stav sepnutí relé je indikován LED diodou

 

Technické parametry:

Popis:

Parametr:

Min:

Typicky:

Max:

Připojení k lince:

 

paralelní a/b drát

Vstupní impedance:

kΩ

230

 

 

Výstup signálu:

 

přepínatelný

Výstupní úroveň – „linka“:

mVef

 

300

 

Výstupní úroveň – „mikrofon“:

mVef

 

4

 

Výstup ovládání:

 

 

NC relé

 

Indikace sepnutí

ano

 

LED

 

Napájení – externí zdroj ss:

V

8

 

30

Odběr:

mA

 

6

25

Rozměry dxšxv:

mm

63

63

18

Dodávané příslušenství

 

instalační krabička

 

 

 

 

 

Instalace TELODD-aspi:

Modul s připojeným napájecím napětím připojte k a/b drátům telefonního rozvodu. Nastavte požadovanou výstupní úroveň a připojte záznamové zařízení. Dále postupujte podle návodu pro připojené zařízení. V případě, že modul TELODD-akt připojujete k PC je na internetu k dispozici řada vhodných programů. V případě potřeby je možné vhodný SW dodat.


Rozložení prvků na desce plošného spoje:

Přepnutí výstupní úrovně:

 

Modul TELODD-akt je standardně dodáván nastaven na „linkovou“ výstupní úroveň. Toto nastavení je doporučováno i pro provoz. Důvodem tohoto doporučení jsou lepší parametry odstupu rušivých napětí.

Pokud potřebujete výstupní napětí na „mikrofonní“ úrovni prohoďte zkratovací propojku podle následujícího obrázku:

 

 

 

 

Moduly jsou z výroby nastaveny na úroveň LINKA

 

Popis v tomto souboru slouží i jako návod k obsluze.