Rozdělovací zesilovač video signálu ROZVID-01, ROZVID-02, ROZVID-03.

Při použití aplikaci systémů průmyslové televize se vyskytuje požadavek „odbočení“ video signálu, například na vzdálený monitor a pod. Odbočení video signálu není možné prostým paralelním připojením, protože dojde k poklesu video signálu o nejméně 6 dB. 

Rozdělovací zesilovače video signálu ROZVID-0x zpracovávají vstupní signál do dvou nezávislých větví. Základním rozdílem mezi jednotlivými dodávanými typy je způsob napájení. Podle způsobu napájení se liší i použití rozdělovacích zesilovačů.

Typ ROZVID-03 umožní i odbočení video signálu v průběhu koaxiální trasy v místech kde nejde zajistit napájení rozdělovacích zesilovačů. Napájení po koaxiálním kabelu zároveň řeší možné problémy „brumu ve videu“ vznikající z důvodů rozdílných fází a zemnících odporů. Modul ROZVID-03 umožňuje například odbočení video signálu z kamery na kontrolní monitor bez nutnosti řešit napájení zesilovače v průběhu trasy.

 

ROZVID-01

Napájení ze stabilizovaného zdroje 12 V. Odběr je maximálně 45 mA.

ROZVID-02

Tento typ má na desce plošného spoje stabilizátor napájecího napětí. K napájení je možno použít univerzální napáječ. Vstupní napětí minimálně 14,5 V ss.

ROZVID-02 BNC – modul osazen koaxiálními konektory BNC.

ROZVID-sit – napájení ze střídavé sítě 240 V. Je možno připojit další rozbočovací zesilovače ROZVID-01 (napájení 12 V stab).

ROZVID-03

Napájení po jednom z koaxiálních kabelů na výstupu rozdělovacího zesilovače. K realizaci tohoto zapojení je potřeba na druhý konec použít moduly zajišťují napájení a oddělení video signálu. Bližší podrobnosti v oddílu ELEKTRONICKÉ MODULY – napájení po koaxiálním vedení. V nabídce je souprava NAPROZD obsahující modul rozdělovacího zesilovače ROZVID-3 a napájecí části se síťovým napájením.

Technické parametry:

Veličina:

Podmínky

Min.

Typ.

Max:

Vel.

Počet nezávislých výstupů

 

 

2

 

 

Vstupní impedance

 

 

75

 

W

Výstupní impedance:

 

 

75

 

W

Kmitočtový rozsah:

video

 

 

30

MHz

Napájecí napětí:

 

 

 

 

 

ROZVID-01

stabilizované

 

12

 

V

ROZVID-02

 

14,5

 

35

V

ROZVID-sit

 

 

230

 

Vst

ROZVID-03

po koaxiálním kabelu

 

 

 

 

Odběr:

 

 

 

45

mA

 

            Jednotlivé moduly jsou dodávány jako osazené desky plošného spoje. Toto řešení umožňuje montáž modulů do Vašich konstrukcí.

            Je možné zajistit dodávky jednotlivých modulů v přístrojových krabicích zakončenými konektory. V objednávce je nutno tento požadavek blíže specifikovat.


 

Rozbočovací zesilovač ROZVID-02

v provedení pro naletování koaxiálních kabelů. Napájení na svorkovnici.

Rozbočovací zesilovač ROZVID-02

v provedení osazeném svorkovnicemi pro připojení koaxiálních kabelů a napájecího napětí. Montáž modulu možná do malé elektroinstalační krabice.

Rozbočovací zesilovač ROZVID-02bnc

Modul osazen konektory BNC pro připojení koaxiálních kabelů. Napájení na svorkovnici.

Rozbočovací zesilovač ROZVID-sit

Modul osazen konektory BNC pro připojení koaxiálních kabelů. Napájení z rozvodu síťového napětí.

Vyvedeno napájení pro připojení dalších až 4 kusů rozbočovacích zesilovačů ROZVID-01.