Platný telekomunikační zákon zakazuje připojit k jednotné telekomuniční síti (JTS) každé zařízení, které neprošlo homologačním řízením a nemá příslušnou homologační známku. Český telekomunikační úřad, který kontroluje tyto skutečnosti, při zjištění nedostatků postupuje velmi nekompromisně, včetně udělování finančních sankcí.
Níže popsané konstrukce byly vyvinuty pro zahraničního zájemce.


TELODD-akt - oddělení telefonní linky a připojení audio nahrávače TELODD-aspi - modul TELODD-akt doplněný o detektor hovorové aktivity, výstup NC kontaktem pro sepnutí nahrávače TELPOS - akustický příposlech na telefonní lince TEPOS - vysokoimpedanční oddělení telefonní linky a připojení audio nahrávače MITEL-2 nahrávání z elektretového mikrofonu s automatickým přepínáním při vyzvednutí telefonního sluchátka. Modul ochrany a přepínání telefonní linky při jejím přerušení. Modul spínání síťového napětí SS_02 - indikace telefonního vyzvánění.