Složka TEORIE obsahuje stati zaměřené na vysvětlení principů a funkcí jednak dodávaných komponent a dále na obecné přiblížení k teoretických podkladům nutných pro práci.

Jednotlivé složky se doplňují podle požadavků uživatelů.Popis základních komponent video řetězce a základní popis video signálu.

Princip napájení komponent videosignálu po koaxiálním kabelu – sloučení napájení kamer s přenosem videosignálu po přívodním koaxiálním kabelu.

Základní elektrické a mechanické parametry koaxiálních kabelů

Napájení kamer v systémech PTV společně s napájením vyhřívání kamerového krytu.