11.8.2012
- Rozšíření nabídky dodávaných modulů o Souprava přepínání video. .
Dodávky rozšířena o modul VPdtmf CNB zajišťující snadné připojení k DVR společnosti CNB.

13.10.2011 - Rozšíření dodávaných modulů o EZS_svetlo - Osvětlení prostor při poplachu EZS .
Výstup ústředny EZS pro sirénu ovládá venkovní osvětlení při poplachové situaci.

10.3.2011 - Rozšíření modulů síťových spínačů o modul SS-02 Modul spínání síťového napájení SS-02 - indikace telefonního vyzvánění. .
Na základě vyzvánění je sepnut indikační prvek - klasická žárovka, popřípadě klakson. Zařízení vyvinuto na EXPORT.

8.2.2011 - Do distribuce zařazen modul na ochranu digitálních videorekordérů (DVR) HDVD_01 - modul hlídání funkcí DVR. .
Zákazník požaduje co nejrychlejší reakci na nedovolený zásah do nahrávání DVR. Prostřednictví modulu HDVDR_01 je informace o narušení, vypnutí čí odpojení video vstupů přenášena na PCO.

25.8.2010 - Dořešeno dálkové přepínání z výstupu digitálního videorekorderu DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - PŘEPÍNAČ VIDEO. .
Při realizaci kamerového systému bylo pro zajištění ostrahy nutno relizovat zobrazení z jednotlivých kamer v objektu podle požadavků na střežení. K dispozici byl pouze jeden UTP kabel a bylo nutno přenášet výstup z DVR - všechny kamery a dále videosignál ze smyčkovaných výstupů DVR. Prakticky využito DTMF.

18.7.2010 - Publikováno řešení na ozvučení IP kamer napájených PoE OZVUČENÍ IP KAMER. V klientském centru dochází při jednání se zákazníky k verbálním útokům a vyhrožování zaměstnancům klientského centra. Jednání hraničilo s trestnou činností. Snímání zvuku bezprostředně u kamery je zkresleno hluky z okolí. Snímací mikrofony byly umístěny k jednacímu místu a přenos zvukového doprovodu důsledně strukturovanou kabeláží.

Pro zpracování úkolu jsem vyGOOGLOVAL základní údaje o PoE napájení. V případě zájmu o tento dokument napište.

17.2.2010 - Publikován modul EZS SA87 - jednoduché zabezpečení předmětů a prostor

14.2.2010 - Doplněna nabídka reléových modulů RELEOVÉ MODULY.

25.5.2009 - Při rekonstrukci kamerového systému jsem narazil na problém při výměně kamer ve venkovních krytech při uchycení kamery. Použitý kamerový šroub byl příliš dlouhý. Podařilo se mně sehnat kratší KAMEROVÝ ŠROUB 01. Jedinou nevýhodou je však cena (na info) při dovozu ze zahraničí.

17.1.2009 - Stránky rozšířeny o poznámky k aplikaci digitálního videorekordéru AVC760. Je řešeno ozvučení videozáznamu, společné napájení DVR a kamer z napáječe videorekordéru AVC760.

16.1.2009 - Nabídka dodávaných modulů byla rozšířena o modul stabilizátoru napájecího napětí SZNN_avc.

22.6.2008 - Nabídka dodávaných modulů byla rozšířena o moduly odpojovačů napájecího napětí ODP-2 a ODP-3.

4.3.2007 - Nabídka dodávaných modulů byla rozšířena o modul galavnicky odděleného spínače síťového napětí SS-01.

4.3.2007 - V rámci inovačních cyklů byl inovován modul mikrofonního předzesilovače MZEM-2.

23.10.2005 - Doplněn návod na instalaci soupravy pro vícenásobný přenos videosignálů po koaxiálním kabelu VIDEOMULTIPLEX.

20.8.2005 - Nabídka doplněna o moduly soumrakových spínačů. SVSP-sit je spínač napájený ze síťového rozvodu.
SVSP-smd miniaturní soumrakový spínač určený pro spínání napájení pro pomocné infra reflektory montované například do kamuflů. Napájení je společné s napájením infra reflektoru

6.8.2005
- Podle požadavků zákazníka byl řešen požadavek na rozlišení akustické poplachové signalizace v rámci systému EZS. SIRÉNA vnitřní EZS
Programováním ústředny EZS a aplikací modulu SIRENA_1 jsou rozlišeny tři různé poplachové události. Rozlišení je realizováno různě dlouhým přerušovaným tónem a tónem trvalým.

6.6.2005
- Doplněn návod na instalaci detektoru přítomnosti videosignáluVIDET-2-xx-PLAST
Při řešení kamerových systémů jsou instalované kamery vystaveny riziku odcizení. Aplikací VIDET je zajištěno, že při ztrátě videosignálu, odcizením nebo poškozením, bude ztráta videosignálu okamžitě zjištěna, akusticky a opticky indikována, s možností zařazení instalovaného videosystému jako samostatná zóna do systému EZS.

10.12.2004 - Nabídka modulů byla rozšířena spínananý napájecí zdroj SZN12/3A.
Spínaný napájecí zdroj SZN12/3A byl speciálně konstruován pro napájení snímacích kamer společně s infraosvětlením z rozvodu střídavého napětí 24 V použitého k vyhřívání kamerových krytů. Maximální vstupní napětí je 60 Vss to je až 43 V střídavých. V modulu je integrován usměrňovač.

3.12.2004 - Nabídka dodávaných modulů byla rozšířena o ekonomický detektor přítomnosti videosignáluu VIDET2.

7.11.2004 - Zapojení do projektu OKO 1 společností Jablotron sro, SV agency sro a provozovatele sítě GSM OSKAR. Pobrobnosti na OKO 1.

30.9.2004 - Nabídka dodávaných modulů byla rozšířena o releový spínač ovládaný logickým signálem RSlog.

5.9.2004 - Nabídka dodávaných modulů byla rozšířena o vícenásobný releový spínač RSA-05. Publikována vzpomínka na zašlé časy - viz TECHNICKÁ ŘEŠENÍ. Návrat do roku 1995, kdy jsem řešil požadavek dlouhodobého záznamu zvuku za přijatelnou cenu.

30.7.2004- V sekci NÁVODY uvedena aplikace reléového modulu RS-3

17.6.2004 - V sekci VIDEO - rozdělovací zesilovače - doplněn modul ROZVID-02sit

3.4.2004 - Sekce TELEFON doplněna o další modul

6.3.2004 - Sekce TELEFON doplněna o dva moduly. Rozšířen sortiment souměrných napájecích zdrojů.

22.2.2004 - Úprava webových stránek Odstraněny zjištěné chyby, doplněn návod MITEL-02. Zavedena rubrika NOVINKY

18.2.2004 - Doplnění webových stránek. Doplněna sekce NÁVODY o návod na souměrný stabilizovaný zdroj, sekce TEORIE o základní elektrické a mechanické parametry koaxiálních kabelů.

4.1.2004 - Spuštění webových stránek W